Τακτοποίηση αυθαιρέτων με το Ν.4178/2013

Ο Ν.4178/2013 αντικαθιστά τον Ν. 4014/2011, ο οποίος κρίθηκε αντισυνταγματικός από το ΣτΕ, και αφορά στην έκδοση βεβαιώσεων μηχανικού περί νομιμότητας κτισμάτων και αγρών και στην αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, μέσω μιάς διαδικασίας τακτοποίησης των αυθαίρετων κατασκευών.

Ο νέος νόμος εμφανίζεται σε πολλά σημεία του πιο συγκεκριμένος και ξεκάθαρος σε σχέση με τον προηγούμενο καθώς προχωρά σε μια πιο συστηματική κατηγοριοποίηση των αυθαιρεσιών ανάλογα με την χρονολογία ανέγερσης αλλά και την φύση τους. Σε γενικές γραμμές πάντως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στο ύψος των προστίμων που προκύπτουν.

Ο νόμος έχει ισχύ 18 μηνες από την ημέρα δημοσίευσής του, που έγινε με το ΦΕΚ 174 τεύχος Α στις 8 Αυγούστου 2013. Το κείμενο του νόμου καθώς και οι σχετικές εγκυκλιοι και διατάξεις που τον συνοδεύουν μπορούν να βρεθούν εδώ.

 

 

 

 
 

 

Ώρα και ημέρα

Τα νέα μας

-14/10/2013: Ένταξη στο Μητρώο Μόνιμων ΕΝεργειακών Επιθεωρητών

-2/9/2013: Εναρξη λειτουργείας νεου συστήματος αυθαιρέτων

-16/7/2013: Εν αναμονή του νέου νόμου για τα αυθαίρετα

-17/4/2013: Σε διαβούλευση νόμος για τα αυθαίρετα

-14/1/2013: Παρατάσεων συνέχεια για το Ν.4014 έως τις 31/5/2013

-11/9/2012: Παράταση έως τις 31/1/2013 για τον Ν4014

-17/6/2012: Προς παράταση 2,5 μηνών της ισχύος του Ν4014

-30/4/2012: Εγκρίθηκαν αλλαγές στις ΤΟΤΕΕ

-29/4/2012: Εκδόθηκε το ΦΕΚ του νέου οικοδομικού κανονισμού

Επικοινωνία
an image
Τεχνικο Γραφείο Βαρίτη
Ελευθερούπολη, Καβάλας
Ιουστινιανού 1, τ.κ. 64100
Email: michailvaritis@yahoo.com
τηλ. 25920-22143
κιν. 6947815069