Μελέτη

Η μελέτη αποτελεί το βασικότερο μέρος στην διαδικασία ανέγερσης μιας οικοδομής. Η σωστή μελέτη εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των υλικών, άρα οικονομία, εξαλείφει πιθανά κατασκευαστικά σφάλματα ή προβλήματα που μπορούν να προκύψουν και είναι αναγκαία για ένα καλαίσθητο και λειτουργικό αποτέλεσμα. Τα στάδια της μελέτης περιλαμβάνουν:

-Την διερεύνηση των αναγκών του πελάτη σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κατά περίπτωση (κλίμα, θέση, χρήση γης)

-Την φάση της ανάπτυξης της κεντρικής ιδέας, λαμβάνοντας υπόψη τις αναγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως καταγράφησαν αλλά και της κείμενης νομοθεσίας. Η φάση αυτή υλοποιείται με τη βοήθεια προσχεδίων και γενικών αναπαραστάσεων του αποτελέσματος πάνω στα οποία γίνεται άμεσα η συζήτηση για τις όποιες θεμιτές βελτιώσεις και προσθήκες.

- Αφού καταλήξουμε στην καλύτερη δυνατη λύση, ξεκινά η λεπτομερέστερη ανάλυση και περιγραφή της κατασκευής που περιλαμβάνει τη δημιουργία των κατασκευαστικών σχεδίων, τη στατική μελέτη και τη δημιουργία τελικά του συνόλου των απαιτούμενων εγγραφων για την υποβολή της μελέτης στην πολεοδομία.

-Στο τελευταίο στάδιο υποβάλεται ο φάκελος στην πολεοδομική υπηρεσία ώστε να ξεκινησει η διαδικασία της εκδοσης οικοδομικής αδείας που θα επιτρέψει την έναρξη της υλοποίησης της κατασκευής.

Επίβλεψη

Η επίβλεψη έχει ως σκοπό την κατα το δυνατόν πιστή εφαρμογή της μελέτης στο εργοτάξιο αλλά και την ευρεση λύσεων σε πρακτικά προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία. Άλλο βασικό κομμάτι της επίβλεψης είναι η εποπτεία της τήρησης των μέτρων ασφαλείας από το εργατικό προσωπικό για την αποφυγή ατυχημάτων.

 

 

 

 
 

 

Ώρα και ημέρα

Τα νέα μας

-14/10/2013: Ένταξη στο Μητρώο Μόνιμων ΕΝεργειακών Επιθεωρητών

-2/9/2013: Εναρξη λειτουργείας νεου συστήματος αυθαιρέτων

-16/7/2013: Εν αναμονή του νέου νόμου για τα αυθαίρετα

-17/4/2013: Σε διαβούλευση νόμος για τα αυθαίρετα

-14/1/2013: Παρατάσεων συνέχεια για το Ν.4014 έως τις 31/5/2013

-11/9/2012: Παράταση έως τις 31/1/2013 για τον Ν4014

-17/6/2012: Προς παράταση 2,5 μηνών της ισχύος του Ν4014

-30/4/2012: Εγκρίθηκαν αλλαγές στις ΤΟΤΕΕ

-29/4/2012: Εκδόθηκε το ΦΕΚ του νέου οικοδομικού κανονισμού

Επικοινωνία
an image
Τεχνικο Γραφείο Βαρίτη
Ελευθερούπολη, Καβάλας
Ιουστινιανού 1, τ.κ. 64100
Email: michailvaritis@yahoo.com
τηλ. 25920-22143
κιν. 6947815069