Ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων

Η ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων ξεκίνησε!

Με την πιστοποίηση κτηρίων γίνεται μια προσπάθεια για την κατάταξη του κτηριακού πλούτου της χώρας σε σχέση με την ενεργειακή τους κατανάλωση. Έτσι, τα κτήρια ανάλογα με τα ενεργειακά τους χαρακτηριστικά τους (μόνωση, προσανατολισμό, κουφώματα, θερμογέφυρες, παθητικά ηλικά συστήματα, Η/Μ συστήματα κ.α.) κατατάσονται σε κατηγορίες απόδοσης Από Η έως Α+. Τελικά στόχος είναι η βελτίωσή τους καθώς με το ενεργητικό πιστοποιητικό προτείνεται και μιά σειρά παρεμβάσεων που βοηθούν στην εξοικονόμιση της απαιτούμενης ενέργειας για την λειτουργία τους και την μείωση πρακτικά των λειτουργικών εξόδων.

Το πιστοποιητικό είναι απαραίτητο σε κάθε περίπτωση νέας μίσθωσης ή πώλησής καταστήματος ή κατοικίας με εμβαδόν μεγαλύτερο από 50 τ.μ.. Επίσης είναι απαραίτητο για την ένταξη μιάς κατοικίας στο πρόγραμμα "εξοικονομώ κατ οίκον".

Το γραφείο μας έχει τη δυνατότητα διενέργειας τέτοιων επιθεωρήσεων, καθώς έχουμε εγγραφεί στο μητρώο προσωρινών ενεγειακών επιθεωρητών.

 

 

 

 

 
 

 

Ώρα και ημέρα

Τα νέα μας

-14/10/2013: Ένταξη στο Μητρώο Μόνιμων ΕΝεργειακών Επιθεωρητών

-2/9/2013: Εναρξη λειτουργείας νεου συστήματος αυθαιρέτων

-16/7/2013: Εν αναμονή του νέου νόμου για τα αυθαίρετα

-17/4/2013: Σε διαβούλευση νόμος για τα αυθαίρετα

-14/1/2013: Παρατάσεων συνέχεια για το Ν.4014 έως τις 31/5/2013

-11/9/2012: Παράταση έως τις 31/1/2013 για τον Ν4014

-17/6/2012: Προς παράταση 2,5 μηνών της ισχύος του Ν4014

-30/4/2012: Εγκρίθηκαν αλλαγές στις ΤΟΤΕΕ

-29/4/2012: Εκδόθηκε το ΦΕΚ του νέου οικοδομικού κανονισμού

Επικοινωνία
an image
Τεχνικο Γραφείο Βαρίτη
Ελευθερούπολη, Καβάλας
Ιουστινιανού 1, τ.κ. 64100
Email: michailvaritis@yahoo.com
τηλ. 25920-22143
κιν. 6947815069