Βεβαιώσεις μηχανικού

Πλέον για κάθε συμβολαιογραφική πράξη (γονική παροχή, πώληση, δωρεά) απαιτείται βεβαίωση μηχανικού περι νομιμότητας του προς μεταβίβαση ακινήτου. Στόχος του μέτρου, σε συνδυασμό με την ρύθμιση των αυθαιρέτων με τον Ν 4178, είναι να μπει ένα φρένο στην αυθαίρετη δόμηση αλλά και να προστατευτεί ο επικείμενος ιδιοκτήτης μιας περιουσίας από προβλήματα στο μέλλον.

Παράλληλα, άλλα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατά περίπτρωση εξαρτημένο κατα ΕΓΣΑ τοπογραφικό διάγραμμα καθώς και πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, για κτίρια μεγαλύτερα από 50 τ.μ..

Το πληρες κείμενο του σχετικού νόμου καθώς και οι σχετικές εγκυκλιοι και διατάξεις που τον συνοδεύουν μπορούν να βρεθούν εδώ.

 

 

 

 
 

 

Ώρα και ημέρα

Τα νέα μας

-14/10/2013: Ένταξη στο Μητρώο Μόνιμων ΕΝεργειακών Επιθεωρητών

-2/9/2013: Εναρξη λειτουργείας νεου συστήματος αυθαιρέτων

-16/7/2013: Εν αναμονή του νέου νόμου για τα αυθαίρετα

-17/4/2013: Σε διαβούλευση νόμος για τα αυθαίρετα

-14/1/2013: Παρατάσεων συνέχεια για το Ν.4014 έως τις 31/5/2013

-11/9/2012: Παράταση έως τις 31/1/2013 για τον Ν4014

-17/6/2012: Προς παράταση 2,5 μηνών της ισχύος του Ν4014

-30/4/2012: Εγκρίθηκαν αλλαγές στις ΤΟΤΕΕ

-29/4/2012: Εκδόθηκε το ΦΕΚ του νέου οικοδομικού κανονισμού

Επικοινωνία
an image
Τεχνικο Γραφείο Βαρίτη
Ελευθερούπολη, Καβάλας
Ιουστινιανού 1, τ.κ. 64100
Email: michailvaritis@yahoo.com
τηλ. 25920-22143
κιν. 6947815069